top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Felhívás címe: Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-1.1.1-18

A projekt címe: Inkubácios szolgáltatások fejlesztése a Startup Campus Inkubatorban

A projekt azonosító száma: GINOP-1.1.1-18-2018-00024

A kedvezményezett neve: Startup Campus Inkubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorciumi partner neve: XANGA HOUSE Ingatlanforgalmazó-és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

A Startup Campus Inkubator Zrt.-re eső támogatás összege: 61 704 230 Ft

A támogatás mértéke: 70,00 %.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2019.01.01.

A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2021.12.17.

 

A projekt célja, tartalma

A pályázat keretében az Inkubátor célja meglévő szolgáltatásainak, képzéseinek fejlesztése három módszertan kidolgozásával, valamint a piaci igényekre válaszoló új képzések indítása – a kidolgozott módszertanok pilot programokon ketresztüli tesztelése. .A három módszertan: 1) egyetmi inkukbációs képzés továbbfejlesztése, 2) Hazai innovatív KKV-k, startupok nemzetközi piacra lépést és forrásbevonást támogató képzés kidolgozása, 3) Nagyvállalatok és innovatív KKV együttműködésének ösztönzését támogató inkubációs program fejlesztése.

Mindemellett a XANGA House Kft. konzorciumi partner közreműködésével az inkubátor székhelyén, a debreceni Xponential CoWorking Office-ban kialakításra kerül egy – a támogatott startupok számára használható – makerspace.

Széchenyi terv logo
bottom of page