top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Startup Factory 2023 (2023-1.1.3-STARTUP) keretében támogatott Startup Campus Inkubator (továbbiakban Inkubátor) Címzetti Felhívása (továbbiakban Címzetti felhívás) a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív startup és spin-off vállalkozások (továbbiakban startup, Kedvezményezett) fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében kerül meghirdetésre.

A  támogatás forrása: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Innovációs Alaprész) címe.

A program keretében az Inkubátor vállalja:

 • Befektetési tevékenység keretében támogatja a Címzetti felhívás feltételeinek megfelelő Startup vállalkozásokat;

 • A  Címzetti felhívás feltételeinek megfelelő Startup vállalkozásokat vissza nem térítendő támogatásban részesíti;

 • A  pre-seed és seed  fázisú,  gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív startup vállalkozásokat  üzleti- és termékfejlesztési, mentorálási támogatásban részesíti.

A Címzetti felhívás meghirdetésekor a rendelkezésére álló keretösszeg: 536 250  000  Ft.

A támogatásban részesülő startupok várható száma: 13 db

A program finanszírozási konstrukciója:

 1. A projekt összköltségének 80 százalékának mértékéig az Inkubátor vissza nem térítendő állami támogatást biztosít (a támogatás jogcíme: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás),

 2. A projekt összköltségének 20 százalékának mértékig tőkebefektetést nyújt. Az Inkubátor új szervezetbe történő befektetés esetén legfeljebb 15%-os, második körös befektetés esetén legfeljebb 24% részesedést szerez a startup vállalkozásban.

Jelen Címzetti felhívás keretében kizárólag olyan startup vállalkozással köthető inkubációs megállapodás, amely a megállapodás megkötésekor:

 • jogi személyiséggel bír;

 • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;

 • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;

 • nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat)

 • Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;

 • kettős könyvvitelt vezet;

 • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;

 • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át, és nem felvásárlás útján jött létre;

 • a megállapodás létrejötte előtt nem osztott fel nyereséget;

 • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel;

 • fő tevékenysége innovatívnak minősül az aktuális Oslo Kézikönyv definíciója szerint.

A startup vállalkozásnak a felsorolt feltételeket együttesen kell teljesítenie.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: a startup bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezhető:

 1. MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció

 2. Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás, vállalkozói ismeretek megszerzése

 3. Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel költségei (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások)

 4. Piacra jutás

 5. Projektkoordináció

 6. Eszközbeszerzés

 7. Immateriális javak beszerzése

 8. Rezsi (igénybe vett szolgáltatásként jogi, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling tevékenységek ráfordításai)

 9. Tájékoztatás

A program keretében a startupnak kötelezően vállalnia kell:

 • Tesztelt MVP, prototípus, piacra vihető termék

A startup vállalja, hogy a projekt időtartama alatt legalább 1 tesztelt prototípust és/vagy tesztelt MVP-t és/vagy piacra vihető terméket készít.

 

 • Rendezvényen való részvétel

A startup vállalja, hogy részt vesz az inkubátor startup fejlesztési programjában és rendezvényein, évente legalább 2 alkalommal.

 

A programban való részvételre, megvalósításra vonatkozó részletes feltételeket a Címzetti felhívás, illetve annak elválaszthatatlan mellékletei (az inkubátorok támogatását szabályozó Pályázati felhívás;  az Általános pályázati útmutató; a Működési kézikönyv) tartalmazzák.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető e-mailben:

startupfactory@startupcampus.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Széchenyi terv logo
bottom of page