top of page
Office

Inkubáció

Programleírás

 

Az Starup Campus Incubator inkubációs programja, olyan innovációs projektfelhordó rendszert kíván felállítani, amely hosszú távon képes felszínre hozni és hatékony eszközökkel támogatni a hazai egyetemek, kutató központok mindeddig kihasználatlan innovációs üzleti potenciálját. Az Startup Campus Incubator és a Debreceni Egyetem között 2016. március 1-én inkubációs partneri megállapodás jött létre.

Befektetési szakaszok

 

Az inkubált vállalkozások már a kezdetektől szakmai segítségben részesülnek a financiális igényük kielégítése mellett, mentoráláson keresztül.

A további tevékenységek lépcsőzetesen épülnek fel a már elvégzett illetve még folyamatban lévő tevékenységekre.

Inkubációs szakasz (S1)

A legkorábbi, inkubációs szakaszba (S1) olyan startup csapatok jelentkezhetnek, amelyek már megalakult vállalkozásként, csapatban dolgoznak innovatív ötletük fejlesztésén, valamint megvalósításán. A startup vállalkozások egyenként 1-6 millió Ft finanszírozásban részesülhetnek.

 

A szakasz központi eleme az ötlet validálása és az üzleti modell, melyre a továbbiakban reális gazdasági folyamatokat, célkitűzé-seket kell építeni.

Akcelerációs szakasz (S2)

Az inkubációs program második szakaszának fókuszában a termék vagy szolgáltatás prototipizálása áll. A pályázó startup vállalkozások számára 6-15 millió Ft finanszírozás elnyerésére nyílik lehetőség, az iparági eredmények kidolgozásához és azok felhasználásának megalapozásához.

 

Az akceleráció célja segíteni a vállal-kozásokat az innovációk megvalósításában és az üzleti tervek megalkotásában.

Magvető szakasz (S3)

A harmadik, magvető pályázati szakasz 15-75 milló Ft finanszírozást biztosít a startup vállalkozások számára. A szakasz célja a termék/szolgáltatás véglegesítése, a kutatás végső finomítása és a piacra lépés felgyorsítása. Ebben a szakaszban a piacra lépés folyamata kerül a középpontba.

 

A csapatok kész eredményeik köré felépítik és véglegesítik a vevői és befektetői kommunikációjukat (pitch coaching).

 

A vállalkozások a magánszféra befektetőivel való tényleges tárgyalásokra készülnek fel (negotiations training).

Szolgáltatásaink

SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tanácsadás és mentorálás

 • vállalkozástan oktatás

 • egyéni segítségnyújtás

 • egyetemi oktatók

 • szakemberek

 • külső tanácsadók segítségével

INFRASTRUKTÚRA

Modern munkakörnyezet

 • inkubátorház irodái

 • tárgyalók

 • előadóterem

 • közösségi tér

 • irodai eszközök

 • felszerelt konyha

PARTNERSÉGEK KIALAKÍTÁSA

Kapcsolatépítés rendezvényeinken

 • üzleti partnerekkel

 • hallgatói csoportok összekötése

 • eredmény célcsoportjának megismerése

 • nemzetközi kapcsolatok

 • ipari együttműködésekl

 • nemzetközi versenylehetőség

 • szemléletformáló események

FORRÁSBIZTOSÍTÁS

Tanácsadás és mentorálás

 • saját támogatás

 • magvető tőke közvetítése

 • befektetőkkel való tárgyalásra felkészítés

New York Office

KÜLDETÉSÜNK

Az Startup Campus Incubator küldetésének tekinti a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztését, valamint a hazai startup és spin-off utánpótlás katalizálást, melynek érdekében országos szinten különös figyelmet szentel a fiatalok vállalkozó kedvének ösztönzésére, a hazai felsőoktatásban születő innovatív projektek üzleti hasznosításának támogatására és a már elindult vállalkozások fejlesztésére.


A társaság célja, hogy a nemzetközi jó gyakorlatok alapján Magyarországra elsőként ültessen át olyan egyetem bázisú inkubációs modellt, amely a hazai környezetben hosszú távon sikeresen és fenntarthatóan képes működni.

Széchenyi terv logo
bottom of page